Nasi klienci mówią
Doskonały
4.5 poza 5
Dostawa do Polska
Dostawa do:

Warunki korzystania z witryny

Warunki korzystania z witryny OVOKO.PL:

1. Co to jest OVOKO.PL?
1.1. OVOKO.PL to elektroniczna baza danych części samochodowych zrzeszająca wiele złomowisk samochodów, która umożliwia wyszukiwanie i zakup używanych części samochodowych.
1.2. Wszystkie prawa autorskie OVOKO.PL należą do UAB „Ovoko” (dalej – Usługodawca/Sprzedawca), kod firmy: 304401253, adres siedziby: ul. Zirmunu 70 - 701, LT-09124 Wilno, Litwa, Nr VAT: LT100010771516, zarejestrowanej w Rejestrze Osób Prawnych Republiki Litewskiej.
1.3. Usługodawca nie jest właścicielem towarów, które są udostępniane i sprzedawane na OVOKO.PL.
1.4. Usługodawca ma prawo do zmiany warunków Regulaminu OVOKO.PL, zakresu świadczonych usług oraz ich opłat. Korzystanie przez użytkowników z OVOKO.PL po wprowadzeniu zmian oznacza automatyczne zaakceptowanie zmienionych Warunków korzystania z witryny.

2. Postanowienia ogólne
2.1. Wszyscy użytkownicy OVOKO.PL wyraźnie wyrażają zgodę na przestrzeganie wszystkich niniejszych Warunków korzystania z witryny i są zobowiązani do ich przestrzegania. Osoby, które nie zgadzają się z całością lub częścią Warunków korzystania z witryny, nie powinny używać strony ani nawigować po stronie internetowej OVOKO.PL.
2.2. Wszystkie osoby fizyczne i prawne (zwane dalej Użytkownikami) mogą przeglądać, wyświetlać i kupować towary oferowane na OVOKO.PL. Goście zarówno zarejestrowani, jak i niezarejestrowani, są nazwanymi użytkownikami OVOKO.PL 
2.3. Wszystkie osoby fizyczne i prawne (dalej – Kupujący) mogą kupować towary oferowane w serwisie OVOKO.PL. Kupujący to osoby zarówno zarejestrowane, jak i niezarejestrowane, odwiedzające witrynę OVOKO.PL.
2.4. Niniejsze Warunki korzystania z witryny określają ogólne warunki umów kupna-sprzedaży zawartych w OVOKO.PL i stanowią integralną część tych umów.

3. Rejestracja Użytkowników na OVOKO.PL
3.1. W celu wygodniejszego korzystania z OVOKO.PL Użytkownik może założyć na stronie osobiste konto poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego.
3.2. Usługodawca ma prawo zawiesić lub wypowiedzieć rejestrację, zablokować profil Użytkownika oraz odmówić świadczenia usług Użytkownikowi w przypadku podania nieprawidłowych lub niedokładnych informacji lub w przypadku gdy Usługodawca ma powody przypuszczać, że tak się stało.
3.3. Użytkownicy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich danych uwierzytelniających oraz za wszystkie podejmowane przez siebie działania.

4. Prawa Kupujących i Użytkowników
4.1. Kupujący jest uprawniony do zakupu towarów w OVOKO.PL zgodnie z procedurą określoną w niniejszych Warunkach korzystania z witryny.
4.2. Kupujący ma prawo anulować zamówienie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszych Warunkach korzystania z witryny.
4.3. Kupującemu przysługuje prawo do wymiany lub zwrotu zakupionego towaru zgodnie z procedurą określoną w niniejszych Warunkach korzystania z witryny.
4.4. Kupującemu przysługują inne prawa określone w niniejszych Warunkach korzystania z witryny, Polityce prywatności i przepisach prawnych.
4.5. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę.
4.6. Użytkownik ma prawo żądać sprostowania swoich danych osobowych.
4.7. Użytkownikowi przysługują inne prawa określone w niniejszych Warunkach korzystania z witryny, Polityce prywatności i przepisach prawnych.

5. Obowiązki Użytkownika, Kupującego i Sprzedawcy
5.1. Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków korzystania z witryny, Użytkownik ma obowiązek:
5.1.1. nie przekazywać konta Użytkownika OVOKO.PL ani jego danych do logowania osobom trzecim;
5.1.2. nie podejmować żadnych działań, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu witryny OVOKO.PL i jej bazy danych;
5.1.3. nie odsprzedawać zakupionych towarów OVOKO.PL ani nie kopiować usług OVOKO.PL;
5.2. Zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania z witryny Kupujący ma obowiązek:
5.2.1. wypełniać swoje zobowiązania, przestrzegać niniejszych Warunków korzystania z witryny oraz przepisów prawa.
5.2.2. nie korzystać z OVOKO.PL, jeżeli Użytkownik nie jest osobą pełnoletnią, nie jest osobą posiadającą pełne uprawnienia i prawo do zawierania i wykonywania transakcji lub jest osobą, której zdolność do czynności prawnych została ograniczona przez sąd;
5.2.3. nie naruszać żadnych przepisów prawa, praw osób trzecich ani Warunków korzystania z witryny OVOKO.PL;
5.2.4. przed zakupem artykułu uważnie przeczytać wszystkie podane informacje o sprzedawanej rzeczy, jej ostatecznej cenie oraz związanych z nią opłatach;
5.2.5. zapłacić ustaloną kwotę za zakupioną rzecz w terminie;
5.2.6. wypełniać inne obowiązki Kupującego wynikające z Warunków korzystania z witryny, Polityki prywatności i aktów prawnych.
5.3. Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków korzystania z witryny, Sprzedawca ma obowiązek:
5.3.1. sprzedawać tylko legalnie zakupione, wysokiej jakości i odpowiednio dopasowane towary.
5.3.2. odpowiadać za wady jakościowe towaru;
5.3.3. wykonywać inne obowiązki nałożone na Sprzedawcę przez Warunki korzystania z witryny, Politykę prywatności oraz akty prawne.
 
6. Obowiązki i prawa Usługodawcy
6.1. Usługodawca zobowiązuje się do:
6.1.1. umożliwienia Użytkownikowi bezpiecznego i jakościowego korzystania z usług OVOKO.PL;
6.1.2. przetwarzania danych osobowych Użytkownika wyłącznie w trybie określonym w Warunkach korzystania z witryny, Polityce prywatności i aktach prawnych;
6.1.3. dostarczania towaru zamówionego przez Kupującego i przyjmowania towaru zwracanego przez Kupującego na zasadach określonych w Warunkach korzystania z witryny.
6.2. Usługodawca ma prawo do:
6.2.1. zmiany lub wprowadzania nowych sposobów fakturowania i dostaw oraz nowych opłat, informując o tym Użytkownika na co najmniej 30 dni przed zmianami;
6.2.2. zmiany postanowień Warunków korzystania z witryny OVOKO.PL, zakresu świadczonych usług oraz opłat. Korzystanie przez użytkowników z OVOKO.PL po wprowadzeniu zmian oznacza automatyczną akceptację zmienionych Warunków korzystania z witryny;
6.2.3. nieprzyjęcia zwróconego przez Kupującego towaru, jeżeli Kupujący nie zastosuje się do procedury zwrotu towaru określonej w Warunkach korzystania z witryny;

7. Zamawianie towarów, zawarcie umowy kupna-sprzedaży 
7.1. Zamawiając towar w OVOKO.PL, Kupujący musi podać swoje dane osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
7.2. Towary z OVOKO.PL mogą być zamawiane przez zarejestrowanych i niezarejestrowanych Kupujących.
7.3. Umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym w momencie, gdy Kupujący, po wybraniu towaru do kupienia i dodaniu go do koszyka, dokona wszystkich czynności związanych z zamówieniem, z których ostatnią jest wybór i potwierdzenie metody płatności.
7.4. Każda umowa kupna-sprzedaży jest rejestrowana i przechowywana w bazie danych OVOKO.PL.

8. Procedura płatności
8.1. Kupując towar w OVOKO.PL, Kupujący może dokonywać zapłaty za pośrednictwem jednej z następujących metod:
8.1.1. kartą w momencie dostawy;
8.1.2. metody płatności Paysera udostępnione przez system płatności;
8.1.3. korzystanie z bankowości elektronicznej;
8.1.4. system płatności PayPal.

9. Polityka wymiany i zwrotów
9.1. OVOKO.PL udziela gwarancji zwrotu pieniędzy na wszystkie towary przez 14 dni od daty ich otrzymania.
9.2. Wymiany lub zwrotu towaru dokonuje Kupujący, dostarczając towar samodzielnie do magazynu sprzedawcy lub przesyłką kurierską. Koszty odesłania zwracanego przedmiotu pokrywa Kupujący.
9.3. Towar w stanie nieuszkodzonym i nierozmontowanym należy zwrócić lub wymienić po okazaniu dowodu zakupu i złożeniu pisemnego wniosku przez Kupującego.
9.4. Przy zwrocie towaru Kupujący musi:
9.4.1. zwrócić przedmiot w oryginalnym, odpowiednim opakowaniu w pierwotnej formie i w pierwotnym stanie;
9.4.2. dostarczyć towar osobiście do magazynu sprzedawcy, bezpośrednio lub za pośrednictwem firmy kurierskiej.
9.5. Sprzedawca ma prawo nie przyjąć zwróconego przez Kupującego towaru, jeżeli Kupujący nie zastosuje się do procedury zwrotu towaru określonej w Warunkach korzystania z witryny.
9.6. Gwarancja zwrotu kosztów nie obejmuje kosztów przekraczających łączną kwotę konkretnego zamówienia i dostawy.

10. Dostawa towarów
10.1. Zamawiając produkt w OVOKO.PL, Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów dostawy:
10.1.1. dostawa do domu;
10.1.2. odbiór w wybranym punkcie kurierskim DPD.
10.2. Towar może przyjąć lub odebrać tylko osoba, która złożyła zamówienie, lub osoba, która posiada ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) i która została wskazana przy składaniu zamówienia.
10.3. W przypadku wyboru przez Kupującego usługi dostawy do domu:
10.3.1. Kupujący zobowiązuje się do podania dokładnego adresu dostawy towaru;
10.3.2. towar zostanie dostarczony na wskazany przez Kupującego adres w ciągu określonej liczby dni roboczych od otrzymania płatności;
10.3.3. w dniu dostawy kurier skontaktuje się z Kupującym pod podanym numerem telefonu kontaktowego;
10.4. W przypadku wyboru przez Kupującego usługi odbioru towaru w wybranym punkcie kurierskim DPD:
10.4.1. Kupujący może w dowolnym momencie odebrać przesyłkę z zamówionym towarem w punkcie kurierskim DPD w ciągu 7 dni kalendarzowych;
10.4.2. przesyłki dostarczane są do punktów kurierskich DPD w ciągu 1-8 dni roboczych;
10.4.3. Kupujący zostanie poinformowany o przesyłce dostarczonej do punktu odbioru DPD za pomocą wiadomości SMS;
10.4.4. jeśli Kupujący nie odbierze przesyłki w ciągu 7 dni kalendarzowych, zostanie ona zwrócona Sprzedawcy.
10.5. Dostawa towarów za granicę
10.5.1. Możliwa jest dostawa do Irlandii, Austrii, Belgii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Czech, Danii, Estonii, Grecji, Islandii, Hiszpanii, Włoch, Chorwacji, Łotwy, Polski, Luksemburga, Norwegii, Holandii, Portugalii, Francji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Finlandii, Szwecji, Węgier i Niemiec;
10.5.2. do Estonii, Łotwy, Polski towary są dostarczane w ciągu 1-2 dni roboczych;
10.5.3. dostawa do Czech, Słowacji, Finlandii odbywa się w ciągu 2-3 dni roboczych;
10.5.4. dostawa do Austrii, Belgii, Holandii, Szwecji, Węgier, Niemiec odbywa się w ciągu 3-4 dni roboczych;
10.5.5. dostawa do Irlandii, Danii, Włoch, Chorwacji, Luksemburga, Francji, Rumunii, Słowenii odbywa się w ciągu 4-5 dni roboczych;
10.5.6. dostawa do Bułgarii, Hiszpanii, Portugalii odbywa się w ciągu 5-6 dni roboczych;
10.5.7. dostawa do Grecji, Islandii, Norwegii, Bośni i Hercegowiny, Serbii odbywa się w ciągu 6-10 dni roboczych;
10.5.8. wysyłka na wyspy i do innych trudno dostępnych obszarów może podlegać dodatkowym opłatom.
10.6. Przy odbiorze lub oględzinach przesyłki Kupujący musi niezwłocznie powiadomić kuriera lub firmę kurierską DPD o każdym naruszeniu paczki i poprosić o raport o naruszeniu opakowania.

11. Zastosowanie plików cookie
11.1. Pliki cookies to niewielkie dokumenty tekstowe, które posiadają unikalny numer identyfikacyjny przesyłany ze strony internetowej na twardy dysk odwiedzającego, dzięki czemu administrator serwisu może zidentyfikować komputer odwiedzającego i jego aktywność w Internecie, co pomaga Usługodawcy ulepszać oferowane usługi. Pliki cookie ułatwiają nawigację do uprzednio odwiedzonej strony internetowej i dostęp do publikowanych informacji, ale nie mogą zbierać żadnych informacji z komputera ani plików Użytkownika.
11.2. Pliki cookie OVOKO.PL są używane w sposób przejrzysty i odpowiedzialny. Użytkownicy mogą zobaczyć, jakie pliki cookie są używane w ich przeglądarce i cofnąć zgodę na używanie plików cookie.

12. Ochrona własności intelektualnej
12.1. Wszelkie prawa do witryny OVOKO.PL oraz znajdujących się na niej utworów i dzieł są chronione przepisami ustawowymi i wykonawczymi Republiki Litewskiej. Powielanie tekstów, zdjęć, logo, banerów i wszelkich innych elementów projektu w celach komercyjnych lub w inny sposób naruszające uzasadnione interesy jest surowo zabronione.

13. Ochrona danych osobowych
13.1. Usługodawca przetwarza dane osobowe podane przez Użytkownika w serwisie OVOKO.PL, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia Usług.
13.2. Wykonawca nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim bez uzasadnionej podstawy.
13.3. Użytkownik ma prawo dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę oraz prawo żądania ich sprostowania.

14. Postanowienia końcowe
14.1. Wdrażanie i interpretacja niniejszych Warunków korzystania z witryny podlegają prawu Republiki Litewskiej.
14.2. Wszelkie spory wynikające z wdrożenia niniejszych Warunków korzystania z witryny będą rozstrzygane w drodze negocjacji.
14.3. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty w trybie określonym w aktach prawnych.